lagyrdatmak işlik

Lagyrdyly seslendirmek, lagyrdyly ses etdirmek, bagyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem lagyrdatmak - lagyrdadýar, lagyrdadar, lagyrdadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.