lagyl la‧gyl

Gyzyl reňkli gymmatbaha daş, ýakudyň goýy gyzyl reňkli görnüşi.

  • Lebil lagyl, geýdigi al, jenneti ryzwan bäri gel. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem lagyl - lagly.


Duş gelýän formalary
  • lagla
  • lagly