lagnatlamak işlik

Gargyş etmek, nälet etmek.

  • Oglum, seniň kakaň pakyr jan berende, şolaryň neslini lagnatlap gitdi. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)