lagar la‧gar

Garrap sandan galan, ysgyn-mydardan düşen, hor düşen.

  • Lagar düşdüm, awum alyp bilmeýän. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ak lagar ýaby bolsa barha ýakynlap gelýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň maşyny-ha lagar düşen düýe ýaly ýatagyndan hem çykanok. (N. Pomma, Egri eýikmez)