lagşatmak lag‧şat‧mak işlik

 1. Köneltmek, bozmak, sandan çykarmak.

  • Köp ulanyp lagşatmak.

 2. Garratmak, gujruňy gaçyrmak, gowşatmak.

  • Iş ony lagşadypdyr.

 3. Göçme manyda Güýjüni gaçyrmak, güýçden düşürmek.

  • Halklaryň Türk hökümdarlygyna garşylyk görkezmegi Osman imperiýasyny lagşadypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lagşatmak - lagşadýar, lagşadar, lagşadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • lagşadanam
 • lagşadypdyr
 • lagşatmak