lagşatmak işlik

  1. Köneltmek, bozmak, sandan çykarmak.

    • Köp ulanyp lagşatmak.

  2. Garratmak, gujuryňy gaçyrmak, gowşatmak.

    • Iş ony lagşadypdyr.

  3. Göçme manyda Güýjüni gaçyrmak, güýçden düşürmek.

    • Halklaryň Türk hökümdarlygyna garşylyk görkezmegi Osman imperiýasyny lagşadypdyr. (Orta Asyrlar Taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lagşatmak - lagşadýar, lagşadar, lagşadypdyr.