lagşaşmak lag‧şaş‧mak işlik

  1. Könelişmek, bozulyşmak, sandan galyşmak.

    • Gara öýler, çatma we telärler lagşaşyp gidipdirler.

  2. Has garramak, garraşmak, gujurdan galyşmak, gowşaşmak.

    • Onuň lagşaşan süňkleri şykyrdap gitdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • lagşaşan
  • lagşaşyp