labyrdy la‧byr‧dy

Güýçli ot ýananda çykýan ses, lowlap ýanýan otdan çykýan ses.

  • Ýalaňy odunyň labyrdysy.

  • Mazaly tutaşan oduň labyrdysy.


Duş gelýän formalary
  • labyrda
  • labyrdyly
  • labyrdysy
  • labyrdysyna