labyrdaşmak işlik

Gowy tutaşyp ýanmak, labyr-labyr edip ýanmak.

  • Guran agaçlar labyrdaşyp ýandy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.