laňňyldamak laň‧ňyl‧da‧mak işlik

Bolgusyz gürrüň etmek, dereksiz ýaňramak, lakgyldamak.

  • Laňňyldap oturma-da, bar, işiň bilen bol!


Duş gelýän formalary
  • laňňyldamak
  • laňňyldap