laýly laý‧ly sypat

[la:ýly]

Laý ýokuşan, laý degen, laýa bulaşan, laýy bar bolan.

  • Botinkasynyň içine çenli laýly suw dolupdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Çörek dükanlarynyň öňündäki laýly palçyk zerarly ýöremek hem mümkin däldi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)