lälik lä‧lik

Eziz görlüp aýnadylan, ynjyk terbiýelenen, ynjyk.

 • Mamagül bir baýyň lälik gyzymyş diýýärler. (R. Alyýew, Sülgüniň hatlary)

 • Lälik saklanypdyr, ýok okan ýeri, Bilini agyrdyp dökmändir deri. (A. Kekilow, Söýgi)

 • Nartäç ejesi-kakasy tarapyndan lälik saklanan gyzdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lälik - läligi.


Duş gelýän formalary
 • lälige
 • läligem
 • läligi
 • läligim
 • läligiň
 • lälikdi
 • lälikligini
 • läliklik