läle lä‧le 1

Gyzlaryň üýşüp ýa-da ýekelikde aýdýan aýdymy.

 • Golaýrak baramda eşitdim birden, Läle kakýan gyzlaň şadyýan sesin. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

 • Doganlarmyz tiz geler, Joşup läle kak, jora. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

läle lä‧le 2

Gyzyl reňk gül.

 • Bilmedim men haýsy bagyň, Haýsy bakjaň lälesi sen. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)


Duş gelýän formalary
 • läleden
 • läledir
 • läleler
 • läleler-de
 • lälelerde
 • lälelerden
 • lälelerdir
 • lälelerdäki
 • lälelere
 • läleleri
 • lälelerinde
 • läleleriniň
 • läleleriň
 • läleli
 • lälemi
 • lälesi
 • lälesidi
 • lälesin
 • lälesinde
 • lälesinden
 • lälesine
 • lälesiniň
 • lälä
 • läläm
 • läläni
 • läläniň