lägirtmek lä‧girt‧mek işlik

  1. Lägirmäge mejbur etmek, gaty ses bilen mäletmek (geçi, owlak hakynda).

    • Owlagy lägirmek.

  2. Gorkuzyp aýylganç ses bilen gygyrtmak (adam hakynda).

    • Oglanjygy lägirtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lägirtmek - lägirdýär, lägirder, lägirdipdir.


Duş gelýän formalary
  • lägirdip
  • lägirtmek