läşermek lä‧şer‧mek işlik

  1. Öli ýaly ýatmak, çäşerip ýatmak, gölermek.

  2. Serrelip ýatmak, düňderilişip ýatmak.

    • Gök biýarada boýy ýeten gawunlar läşerip ýatyrdylar.


Duş gelýän formalary
  • läşerip
  • läşermäge