kynlyk

[ky:nlyk]

Aňsat dällik, müşgillik, çetinlik, agyrlyk.

  • Onuň bize näme kynlygy bar?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kynlykdan gorkmadyň, zähmete bakdyň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kynlyk - kynlygy.