kynlaşmak işlik

[ky:nlaşmak]

Barha kyn bolup başlamak, çetinleşmek, agyrlaşmak.

  • Gowaça hasyla durup, onuň içine girmek kynlaşypdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)