kyn sypat

[ky:n]

Aňsat däl, müşgil, çetin, agyr.

  • Kyn işleri aňsat edýär samolýot. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Soň bu ikisi urşuň ilki başlaryndaky kyn şertleriň içinde söweşe gatnaşyp başladylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)