kybapdaş

[kyba:pdaş]

Bir kybap gelýän, laýyk bap bolan.

  • Sowet halkynyň hemmesiniň hem hereketi nebitçileriňki bilen kybapdaş. («Sowet edebiýaty» žurnaly)