kowum

Ata-baba nesli boýunça biri-birlerine ýakyn adam, garyndaş.

  • Emma oňa olar edil öz ýakyn kowumyna ynanan ýaly iç syrlaryny ynanýardylar. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Bir kowumdan 30-40 öýli bolup ýaşaýarlar. Toplanan adamlaryň içinde biziň kowumymyzdan adam ýok eken.