kowuşmak işlik

Kowmaga kömek edişmek, sürmäge kömekleşmek, sürüşmek.

  • Gandym.

  • Şähere mal kowuşmaga gitdi. Sürä sygyr kowuşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem kowuşmak - kowşar, kowşupdyr.