kowdurmak kow‧dur‧mak işlik

 1. Yzyndan ylgatmak, yzyndan kowgy ibermek.

 2. Bir ýerden çykyp gitmegini, aýrylmagyny gazanmak.

  • Hawa, sen oňa tüýs dost bolanyň üçin, ony işden kowdurjak bolup, tozan turzup ýörsüň-dä?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Sazçylyga degişli Saz çalnanda aýdym aýdylanda sazandary öz yzyňa eýertmek.


Duş gelýän formalary
 • kowduraly
 • kowduran
 • kowdurjak
 • kowdurmak
 • kowdursak
 • kowduryp
 • kowdurypdy