kowçum-kowçum kow‧çum-kow‧çum

Birnäçe kowçumdan ybarat bolan; topar-topar.

  • Şäheriň çetlerinde kowçum-kowçum adamlar görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)