klassyk

  1. Özüniň eserleriniň gymmatlylygy bilen hemmeler tarapyndan ykrar edilen ylym, sungat we edebiýat işgäri.

    • Magtymguly klassyk şahyrdyr.

  2. Klassisizmiň tarapdary.

  3. Gadymy grek we latyn filologiýasyndan spesialist.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem klassyk - klassygy.