klassyk

 1. Özüniň eserleriniň gymmatlylygy bilen hemmeler tarapyndan ykrar edilen ylym, sungat we edebiýat işgäri.

  • Magtymguly klassyk şahyrdyr.

 2. Klassisizmiň tarapdary.

 3. Gadymy grek we latyn filologiýasyndan spesialist.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem klassyk - klassygy.


Duş gelýän formalary
 • klassygam
 • klassygy
 • klassyklar
 • klassyklardan
 • klassyklary
 • klassyklarymyz
 • klassyklarymyzyň
 • klassyklaryna
 • klassyklaryndan
 • klassyklarynyň
 • klassyklaryň