kitirdewük

Kitirdäp duran, owranyp barýan, pytrap barýan.

  • Kitirdewük köke.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kitirdewük - kitirdewügi.