kitapça at

[kita:pça]

Kiçijik kitap, uly bolmadyk kitap.

  • Türkmen döwlet neşirýaty koreý ertekileriniň ikisini aýratyn kitapça edip çapdan çykardy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Syýasy kitapçalary we dürli gezet-žurnallary gördüm.