kitüw at

Ýürekde galan öýke, ar alma duýgusy, kine, närazylyk, arman.

  • Biziň olardan hiç bir kitüwimiz ýok. Artyk kitüwini içinden çykarman durup biljek adamlar hilinden däl ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)