kirlik

Çaganyň geýimi hapalanmazlyk ýa owadanlyk üçin geýimiň üstünden geýdirilýän ýörite öňlük.

  • Üstüne kirlik geýdirilen çaga.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kirlik - kirligi.


Duş gelýän formalary
  • kirligini
  • kirlikleriniň
  • kirliklik