kirlemek işlik

Hapa bolmak, kir ýokuşmak, çirk bolmak, hapalanmak.

  • Ol toprak, tozana teýim edensoň, kirläp giden köne namazlyk çykardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ak köýnek tiz kirleýär.