kine at

[ki:ne]

Göwne degilmek zerarly edilýän öýke, göwün galmaklyk.

 • Kine diňe namart adamlara gelşer. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)

 • Ol gaharjaň öweý ene, Ýüreginde joşdy kine. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

kine etmek

Birinden göwnüň galyp närazy bolmak, öýke etmek.


Duş gelýän formalary
 • kine-de
 • kineden
 • kineler
 • kinelerden
 • kineleri
 • kinelerini
 • kineleriň
 • kineli
 • kinelidi
 • kinelileriň
 • kinelilik
 • kinelimi
 • kinesi
 • kinesindenem
 • kinesine
 • kinesini
 • kinesiniň
 • kinesiz
 • kinä
 • kinäm
 • kinämi
 • kinämiň
 • kinäni
 • kinäniň
 • kinäň
 • kinäňe
 • kinäňi