kine at

[ki:ne]

Göwne degilmek zerarly edilýän öýke, göwün galmaklyk.

  • Kine diňe namart adamlara gelşer. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)

  • Ol gaharjaň öweý ene, Ýüreginde joşdy kine. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

kine etmek

Birinden göwnüň galyp närazy bolmak, öýke etmek.