kilwan

[kilwa:n]

Degirmende bugdaý üwemeklik işinde işleýän işçi.

  • Meniň kakama-ha kilwan diýerler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol hemişe una bulaşyp ýören işçi bolany üçin, Kerim adyndan kilwan lakamy has şöhratlyrakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)