kileň

Başdan-aýak, bary, bütinleý, hemme, ähli.

  • Ýollaryň gyralary kileň gök baglyk bolmaly. («Kolhoz Günleri»)

  • Gözüň gidýär türgenligne portçulaň, Çalasyn işleýär olaryň bary. (Ş. Borjakow, Kaspi Kenarynda)