kibirdemek işlik

Pytrap durmak, kibirt-kibirt edip durmak owranmak.