kişi

  1. seret adam

    • Çarýaryň gören kişisi dogrudan-da ýalkap eken. (Çary Aşyr, Poemalar)

    • Ýagşy kişi aş üstüne. (nakyl)

  2. Keseki, ýat, özge.

    • Kişä geňeş, öz bileniňden galma. (nakyl)

  3. Är, batyr.