kiçeltmek işlik

 1. Kiçi etmek, göwrümini öňküsinden hem kiçi etmek.

 2. Aşak düşürmek, peseltmek, aşaklatmak.

  • Onuň wezipesini kiçeldipdirler.

 3. Dar we kelte etmek, daraltmak.

  • Paltomy kiçeltdim.

 4. Göçme manyda Ruhdan düşürmek, peseltmek.

  • Bolgusyz gürrüňler adamy kiçeldýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kiçeltmek - kiçeldýär, kiçelder, kiçeldipdir.

uly göwräňi kiçeltmek

seret göwre

 • Uly göwresini kiçeldip, boýun egip gelen adamyny bagyşlamazlygy Türmençilik kadasyna sygmaz hasap etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)