kiçelmek işlik

  1. Göwrümi kiçi bolmak.

    • Annadurdy murtuň gözleri kiçelen ýaly boldy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  2. Sykylmak, horlanmak, inçelmek.

    • Adam garradygyça kiçelen ýaly bolýar.

  3. Aşak düşmek, aşaklamak, peselmek.

    • Onuň gullugy kiçelipdir.

  4. Göçme manyda Ruhdan düşmek, peselmek.