keteni

Aýal köýnekligi üçin elde dokalýan ýüpek mata.

  • Ketenisi el degirse pasyrdap, Ýüregine guwanç-kuwwat berýärdi. (K. Işanow, Watan üçin)

  • Egni keteni köýnekli, sallanyp suwa gidipdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)