keteni ke‧te‧ni

Aýal köýnekligi üçin elde dokalýan ýüpek mata.

 • Ketenisi el degirse pasyrdap, Ýüregine guwanç-kuwwat berýärdi. (K. Işanow, Watan üçin)

 • Egni keteni köýnekli, sallanyp suwa gidipdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ketenem
 • keteniden
 • ketenidi
 • ketenileri
 • ketenili
 • ketenim
 • ketenimi
 • ketenini
 • keteniniň
 • ketenisi
 • ketenisinden
 • ketenisini
 • keteniň
 • keteniňde
 • keteniňi
 • ketenä