kesilmek işlik

 1. Bölünip aýrylmak, bölünmek.

  • Eýerlik, horjunlyk, gapy kilimi, Yz-yzyna kesilerdi telimi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aglaýan çaganyň, üýrýän itleriň sesi kesildi.

 2. Akmasy galmak, ýatmak.

  • Ýabyň suwy kesildi.

 3. Göçme manyda Zaýalanmak, çüýremek.

  • Kesilen süýt.

 4. Göçme manyda Dowam etdirilmän galmak, goýbolsun edilmek, arasy ýolunmak, üzülmek.

işdä kesilmek

seret işdä