kesişdirmek işlik

Kesip çykmak, kesim-kesim edişdirmek, kesip dogram-dogram etmek.

  • Ol şaralyk et kesişdirip kaklap otyrdy. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Ýaş ýigitler düşmanyň telefon liniýalaryny kesişdirýärdiler. («Mydam Taýýar» Gazýeti)