kesişdirmek işlik

Kesip çykmak, kesim-kesim edişdirmek, kesip dogram-dogram etmek.

  • Ol şaralyk et kesişdirip kaklap otyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ýaş ýigitler düşmanyň telefon liniýalaryny kesişdirýärdiler. («Mydam taýýar» gazeti)