kesgitli sypat

Anyk, açyk, belli, takyk.

  • Elbetde, belli bir eser hakynda şeýle kesgitli dürli pikirleriň aýdylmagyny çekişmäniň gyzykly we işjeň geçendiginiň aýdyň şaýady hökmünde belläp geçmek gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olaryň her biri kesgitli bir reňk bilen reňklenipdir. (Gadymy dünýä taryhy)