kesgitleýji

Takyklaýjy, aýdyňlaşdyryjy, anyklaýjy.

  • Ol atomy kesgitleýji dürli mehanizmler bilen birlikde radiometri, gulaga tutulýan apparatly guraly hemmelere görkezýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)