kesermek işlik

  1. Keseligine uzalyp gitmek, uzalyp ýatmak.

    • Keserip ýatan gara dagyň arkasynda gizlenipdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Gyşarmak, süýnmek.

    • Ol halynyň üstünde keserip ýatyrdy.