kesellemek işlik

Syrkawlamak, nähoşlamak, näsaglamak, hassalamak.

  • Keselläp gören görgüsi, Çekipdir niçe aýlara. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • On ýylyň içinde adam hem kesellemän ýaşaýar, emma bir gün görseň birden ýok bolýar. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)