keseklemek işlik

Kesek zyňmak, kesek salmak, kesek bilen urmak.

  • Ol itleri nabat bilen kesekläpdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Oglanlar ýylany kesekläp başladylar.