keseki

  1. Başga ýerden ýurtdan gelen, ýat, bigäne.

    • Keseki adam.

  2. Özüňki bolmadyk, başga degişli bolan özge.

    • Kesekiniň saçy bilen saçly boljak bolýar. («Tokmak» žurnaly)