kesdirmek işlik

 1. Kesmäge bermek, kesim-kesim etdirmek.

  • Bir zuwala hamyry aş bişirmek üçin kesdirmek.

 2. Ýiti ýaraga endamyňy dildirmek, ýaralatmak.

  • Päkä kesdirmek.

  • Eliňi pyçaga kesdirmek.

 3. Öldürtmek, çapdyrmak, soýdurmak.

  • Inisin çagyryp, kesdirdi goýun, Garamazdan gijigenligne günüň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Ýardyryp, dildirip bejertmek, operasiýa etdirmek.