keremara

[kerema:ra]

Ine-gana, arkaýynlykda, howlukman, gijräk.

  • Ondan soň keremara prorabyň ýanyna giderin diýip oýlandy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ol howlukman, keremara ýerinden turdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)