keramatly sypat

[kera:matly]

Keramaty bar bolan, dini-mifiki güýji bar bolan, gudratly.

  • Işleriň hemmesi onuňa boldy, aýdyşym ýaly, keramatly atam-babam goldady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)