kerçelemek işlik

  1. Kerç-kerç etmek, kerçäp kesmek, kerçäp çykmak, käselemek.

    • Gawun dilimlerini kerçeläp, myhmanlaryň öňünde goýdy.

  2. Çapym-çapym etmek, kerçim-kerçim edip kesmek, kesip bölek-bölek etmek.

    • Kerçeläp et dogramak.