kepje

Kiçijik pil, pilçe.

  • Alyp kepje-çäýnegini, Ýetjek ýerne ýetip barýar. («Pioner» žurnaly)

  • Hatyja ir bilen baranda, balagyny dyzyndan ýokary çermäp, kepjesini egnine atyp, batga bolup ýatan atyzyň içinde şolkuldap ýören Sähede uçrady. (N. Jumaýew, Ak derek)