kepje kep‧je

Kiçijik pil, pilçe.

 • Alyp kepje-çäýnegini, Ýetjek ýerne ýetip barýar. («Pioner» žurnaly)

 • Hatyja ir bilen baranda, balagyny dyzyndan ýokary çermäp, kepjesini egnine atyp, batga bolup ýatan atyzyň içinde şolkuldap ýören Sähede uçrady. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • kepjeler
 • kepjeleri
 • kepjeli
 • kepjesi
 • kepjesini
 • kepjä
 • kepjäm
 • kepjäni
 • kepjäniň
 • kepjäň
 • kepjäňi