kepillik ke‧pil‧lik

[kepi:llik]

Biriniň etmeli işi hakynda öz üstüňe alynýan jogapkärlik ýagdaýy, zamunlyk.

 • Prawleniýe çlenlerinden biri şaýatlyk kepilligini berenden soň, ony kolhoza götermeli edildi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kepillik - kepilligi.


Duş gelýän formalary
 • kepilligi
 • kepilligine
 • kepilligini
 • kepilligiň
 • kepillikden
 • kepillikler
 • kepilliklerden
 • kepilliklere
 • kepillikleri
 • kepilliklerinden
 • kepilliklerini
 • kepillikleriniň
 • kepillikleriň
 • kepillikli
 • kepilliksiz